Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  615 B
  Gyldig fra dato
  21.06.2013
  Gyldig til dato
  21.05.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  23383672
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7185
  03.07.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11121
  03.10.2016
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2016 og virkningsdato 1.6.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11119
  03.10.2016
  OMV (Norge) AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12705
  02.05.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.4.2018 at initiell periode forlenges til 21.12.2019 i medhold av petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12977
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13154
  05.07.2018
  Equinor Energy AS har overdratt en 25 % deltakerandel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.6.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Godkjennelse fra Olje- og energidepartementet foreligger ved brev av 28.5.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13299
  30.11.2018
  Equinor Energy AS har overdratt en 4 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13951
  04.04.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.4.2019 at initiell periode forlenges til 21.12.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15524
  10.06.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.6.2020 at utvinningstillatelse 615 B anses som bortfalt med virkning fra og med 22.5.2020, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b) samt brev av 2.4.2020
  Andre meldinger