Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  159 C
  Gyldig fra dato
  13.02.2008
  Gyldig til dato
  31.12.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  4939362
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3713
  14.03.2008
  Ny tillatelse er innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3920
  05.08.2008
  E.ON Ruhrgas Norge AS har overdratt sin 40% andel i tillatelsen til StatoilHydro ASA. med virkning fra 31.07.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4354
  12.03.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt en 40% eierandel i tillatelsen til E.NO Ruhrgas Norge AS med virkning fra 1.1.2008
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4355
  12.03.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt en 50% eierandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4713
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6290
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  7404
  05.11.2013
  Statoil Pertoleum AS har overdratt 18 % av sin andel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2013 og virkningsdato 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10407
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10987
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11966
  30.10.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.10.2017 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra 31.12.2017, jf. lov 29. november nr. 72 om petroleumsvirksomhet ( petroleumsloven ) § 3-15.
  Andre meldinger