Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  420
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  16.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  4238409
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3007
  23.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  3249
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3387
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4876
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7485
  19.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 17.12.2013 at initiell periode forlenges til 16.02.2017 jf petroleumsloven §3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8532
  19.12.2014
  Statoil Petroleum AShar overdrat en 10 % andel i tillatelsen til GDF SUEZ E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2014 og virkningsdato 1.7.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8531
  19.12.2014
  Statoil Petroleum AS har overdrat en 20 % andel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2014 og virkningsdato 1.7.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8573
  23.12.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til Edison International Norway Branch. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 23.12.2014 og virkningsdato 01.01.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8611
  02.01.2015
  Idemitsu Petroleum Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til GDF SUEZ E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.7.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8895
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9175
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  10472
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11033
  23.06.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.6.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 16.2.2016, jf. utvinningstillatelse 420 punkt 4 c).
  Andre meldinger