Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  960
  Gyldig fra dato
  22.06.2018
  Gyldig til dato
  22.06.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  32017693
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13163
  23.07.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14665
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14573
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  15393
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16222
  04.11.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.11.2021 at initiell periode forlenges med ett år til 22.6.2022.
  Andre meldinger
  16464
  27.01.2022
  I henhold til søknad fra Equinor Energy AS datert 23.7.2021, endringsavtale 1 datert 3.12.2021 og godkjenningsbrev fra OED datert 11.1.2022 har Wintershall Dea Norge AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Wintershall Dea Norge AS sin deltakerandel på 20 % overtas av Equinor Energy AS og Lundin Energy Norway AS med 10 % hver.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17166
  17.08.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.8.2022 at utvinningstillatelse 960 anses som bortfalt med virkning fra 23.6.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4.
  Bortfall av tillatelse