Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  847 B
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  05.02.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  28941994
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11543
  15.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  13029
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13703
  21.12.2018
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Dyas Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato20.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14001
  13.05.2019
  Dyas Norge AS har endret foretaksnavn til ONE-Dyas Norge AS med virkning fra 9.5.2019.
  Andre meldinger
  14691
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15237
  18.02.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.2.2020 at utvinningstillatelse 847 B anses som bortfalt med virkning fra 6.2.2020, jf. utvinningstillatelse 847 pkt. 4c.
  Andre meldinger