Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1091
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  18.02.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  37817809
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15914
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  17128
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17129
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17526
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17609
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17821
  19.04.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.4.2023 at initiell periode forlenges til 19.2.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17852
  03.05.2023
  LOTOS Exploration and Production Norge AS har overdratt sin 20.0 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18171
  30.01.2024
  KUFPEC Norway AS har endret foretaksnavn til Orlen Upstream Norway 2 AS med virkning fra 23.01.2024
  Navnendring rettighetshaver
  18485
  30.04.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 29.04.2024 at utvinningstillatelse 1091 bortfaller i sin helhet med virkning fra 19.02.2024, jf. tillatelsen pkt. 4b) og vedtak 19.04.2023.
  Bortfall av tillatelse