Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  072 B
  Gyldig fra dato
  24.09.2001
  Gyldig til dato
  31.12.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  1630345
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  50.00000
  Vår Energi ASA
  50.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1611
  09.10.2001
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1743
  29.01.2002
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Esso Exploration and Production Norway A/S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2600
  27.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Andre meldinger
  3422
  26.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4252
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4659
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7913
  26.06.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.6.2014 at utvinningstillatelsen forlenges til 7.2.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd på følgende vilkår: Dersom utvinningstillatelse bortfaller i henhold til artikkel 4 i utvinningstillatelsen eller oppgis i henhold til petroleumsloven § 3-15 vil utvinningstillatelsen bortfalle fra samme tidspunkt.
  Andre meldinger
  12810
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13490
  07.12.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.12.2018 at utvinningstillatelsen forlenges til 31.12.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  14718
  26.11.2019
  Operatørskapet er overført fra ExxonMobil Exploration and Production Norway AS til Statoil ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 6.9.2005, jf. petroleumsloven § 3-7 annett ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14802
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15137
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16255
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15137 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16527
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger