Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  277 B
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  01.01.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  3812131
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2735
  23.03.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3222
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3403
  21.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3530
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4308
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 61% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4836
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6807
  04.01.2013
  Statoil Petroleum AS har i brev datert 26.9.2012 meldt til Olje- og energidepartementet vedrørende tilbakelevering av utvinningstillatelsen. Oljedirektoratet har i brev datert 17.10.2012 ingen merknader til oppgivelse utvinningstillatelsen. Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.11.2012 at utvinningstillatelsen bortfaller i sin helhet fra og med 1.1.2013.
  Andre meldinger