Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1043 B
  Gyldig fra dato
  11.03.2022
  Gyldig til dato
  13.02.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  38723918
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  16800
  30.05.2022
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  17253
  19.10.2022
  Suncor Energy Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 30.9.2022, endret foretaksnavn til Sval SENAS AS.
  Navnendring rettighetshaver
  17330
  03.11.2022
  Sval SENAS AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 3.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17803
  12.04.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.4.2023 at utvinningstillatelse 1043 B anses som bortfalt med virkning fra og med 14.2.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b.
  Bortfall av tillatelse