Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1047
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.02.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  36464644
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15316
  01.04.2020
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  15611
  08.10.2020
  Concedo ASA har endret foretaksnavn til Concedo AS med virkning fra 29.9.2020
  Andre meldinger
  15761
  23.12.2020
  Pandion Energy AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til ConocoPhillips Skandinavia AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 18.12.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16742
  20.04.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.4.2022 at utvinningstillatelse 1047 anses som bortfalt med virkning fra 15.2.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b).
  Bortfall av tillatelse