Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  036 E
  Gyldig fra dato
  19.05.2017
  Gyldig til dato
  11.06.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  29468067
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  64.00000
  Petoro AS
  20.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  16.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  18602
  26.06.2024
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 16 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale. Pantobligasjon stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred millionPantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 20.11.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11766
  03.07.2017
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 5.561 % andel i tillatelsen til LOTOS Exploration and Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11771
  03.07.2017
  Centrica Resources (Norge) AS har overdratt sin 5,439 % deltakerandel i tillatelsen til LOTOS Exploration and Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11767
  03.07.2017
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 23.882 % andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11760
  03.07.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11770
  03.07.2017
  Centrica Resources (Norge) AS har overdratt en 23,359 % deltakerandel i tillatelsen til Total E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11794
  07.08.2017
  Operatørskapet er overført fra Statoil Petroleum AS til Total E&P Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 20.4.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13310
  03.12.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 64 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13331
  04.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  16051
  09.07.2021
  Aker BP ASA har overdratt en 6 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16416
  23.12.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.12.2021 at utvinningstillatelsen forlenges til 11.6.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  16993
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17516
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17843
  03.05.2023
  LOTOS Exploration and Production Norge AS har overdratt sin 16 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18595
  21.06.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 21.06.2024 at konsesjonsperioden forlenges til 31.12.2040, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18602
  26.06.2024
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 16 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale. Pantobligasjon stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred millionPantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 20.11.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse