Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  674 BS
  Gyldig fra dato
  28.10.2014
  Gyldig til dato
  28.10.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  25308084
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8326
  07.11.2014
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  8510
  15.12.2014
  E.ON E&P Norge AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8513
  15.12.2014
  Operatørskapet er overført fra E.ON E&P Norge AS til Lundin Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 28.11.2014, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  10425
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10969
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11112
  19.09.2016
  Petrolia Norway AS har endret foretaksnavn til Petrolia Noco AS med virkning fra dato 9.9.2016
  Andre meldinger
  12052
  13.12.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.12.2017 at utvinningstillatelse 674 BS bortfaller i sin helhet med virkning fra 28.10.2017, jf. utvinningstillatelse 674 BS punkt 4 bokstav b.
  Andre meldinger