Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  248 B
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  04.06.2035
  NPDID for utvinningstillatelser
  3812058
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Wintershall Dea Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wintershall Dea Norge AS
  60.00000
  Petoro AS
  40.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2733
  23.03.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3209
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3349
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3518
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4171
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4358
  19.03.2009
  Oljedirektoratet har i brev av 21.12.2006 til Olje- og energidepartement tilrådet at konsesjonstiden blir utvidet med 30 år. Godkjent av Olje- og energidepartement i brev 22.12.2006.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4790
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7207
  01.08.2013
  Statoil Petrroleum AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 31.7.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8381
  02.12.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt sine 30 % andeler i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8521
  16.12.2014
  Operatørskapet er overført fra Statoil Petroleum AS til Wintershall Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.11.2014, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  14672
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger