Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  901
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  28974820
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11532
  14.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  13016
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13555
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  14458
  01.11.2019
  Equinor Energy AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2019 og virkningsdato 1.6.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14472
  12.11.2019
  Operatørskapet er overført fra Eguinor Energy AS til Vår Energi AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 18.10.2019, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd. Gjeldene fra 1.11.2019
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15603
  08.10.2020
  Concedo ASA har endret foretaksnavn til Concedo AS med virkning fra 29.9.2020
  Andre meldinger
  16143
  31.08.2021
  Equinor Energy AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Longboat Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16623
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16627
  23.02.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.2.2022 at initiell periode forlenges til 10.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  17871
  04.05.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.5.2023 at initiell periode forlenges til 10.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17969
  25.08.2023
  Longboat Energy Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 14.7.2023, endret foretaksnavn til Longboat Japex Norge AS
  Navnendring rettighetshaver
  18438
  22.03.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 22.03.2024 at utvinningstillatelse 901 anses som bortfalt med virkning fra 10.02.2024, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c, samt brev datert 04.05.2023.
  Bortfall av tillatelse