Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
21.06.2024 - 01:29
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  726
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  24213965
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7624
  20.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7764
  27.03.2014
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.3.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10356
  28.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsatte sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.3.2014 (dok.nr.: 7764) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 18.12.2015.
  Sletting av pant
  10399
  11.01.2016
  Premier Oil Norge AS har endret foretaksnavn til Det norske Oil AS med virkning fra 6.1.2016
  Andre meldinger
  10627
  02.03.2016
  Det norske Oil AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.2.2016 og virkningsdato 1.1.2016. Det norske oljeselskap ASA overtar som operatør for utvinningstillatelsen, ref brev fra Olje- og energidepartementet datert 10.12.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10786
  05.04.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.4.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 7.2.2016, jf. utvinningstillatelse 726 pkt. 4b.
  Andre meldinger