Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  025
  Gyldig fra dato
  23.05.1969
  Gyldig til dato
  10.09.2032
  NPDID for utvinningstillatelser
  34512
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  36.00000
  Vår Energi ASA
  25.00000
  OMV (Norge) AS
  24.00000
  Repsol Norge AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  779
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 025 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  995
  23.02.1998
  Elf Petroleum Norge AS har overdratt 20% av sin 53,2% andel i utvinningstillatelse 025 til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1000
  02.03.1998
  Med virkning fra 31. oktober 1997 overføres operatørskapet i utvinningstillatelsen fra Elf Petroleum Norge AS til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1053
  07.04.1999
  Total Norge AS har overdratt en 11,8% andel i tillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s med virkning fra 1. april 1998.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1254
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1591
  20.06.2001
  TotalFinaElf Petroleum Norge AS har overdratt en 25% andel i tillatelsen til BP Amoco Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1702
  21.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1701
  21.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  1737
  24.01.2002
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har overdratt en 18.2 % andel i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1744
  11.02.2002
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1752
  21.03.2002
  BP Petroleum Development of Norway AS og Amoco Norway AS og Amoco Norway Oil Company har fusjonert til BP Amoco Norge AS. BP Amoco Norge AS har senere endret navn til BP Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1892
  26.11.2002
  BP Norge AS har overdratt en 12.5% andel i tillatelsen til Gaz de France Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2938
  18.12.2006
  BP Norge AS har overdratt sin 12,5 % andel i tillatelsen til Gaz de France Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3100
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4049
  29.01.2009
  Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF SUEZ E&P Norge AS, med virkning fra 29.12.2008.
  Andre meldinger
  4232
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 46,8 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4621
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5573
  30.12.2010
  Marathon Petroleum Norge AS overdrar en 8,2 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5762
  31.03.2011
  Marathon Petroleum Norge AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 31.3.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7386
  31.10.2013
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 24% andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 31.10.2013 og virkningsdatoen 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10365
  31.12.2015
  Statoil Petroleum AS har overdratt 15 % av sin andel i tillatelsen til Repsol Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2015 og virkningsdato 01.01.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10444
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  12410
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  12687
  26.04.2018
  Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12749
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  15541
  12.06.2020
  Neptune Energy Norge AS pantsatte sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 26.4.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Citibank, N. A., London Branch datert 10.6.2020 og fra Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16438
  18.01.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.12.2019 forlengelse av utvinningstillatelse 025 til 10.9.2032, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  18180
  01.02.2024
  Pantobligasjon med dokumentnummer 12687 og 15541 er slettet. Samtykke fra panthaver Citibank, N.A., London Branch foreligger datert 11.01.2024.
  Sletting av pant
  18210
  15.02.2024
  Neptune Energy Norge AS har endret foretaksnavn til Vår Energi Norge AS med virkning fra 31.01.2024
  Navnendring rettighetshaver
  18304
  28.02.2024
  Registrering datert 12.06.2020 er oppdatert ved å oppheve konferering for å rette på navn i tekst fra Neptune E&P Norge AS til Neptune Energy Norge AS. Registrering datert 01.02.2024 er oppdatert ved å oppheve konferering for å ta med panteforhøyelse ifm sletting av pant for Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  18520
  10.06.2024
  Vår Energi Norge AS og Vår Energi ASA har fusjonert 08.06.2024. Alle eiendeler i Vår Energi Norge AS er overtatt av Vår Energi ASA. Energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 29.04.2024, jf. petroleumsloven § 10-12 og lagringsforskriften § 11-13.
  Navnendring rettighetshaver