Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  530
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  12.03.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463588
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4436
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  4519
  16.07.2009
  Rocksource ASA pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA , som representant for en sammenslutning av banker. Delt førsteprioritet mellom pantobligasjon stor NOK 250,000,000 skriver norske kroner tohundreogfemtimillioner 00/100 og pantobligasjon stor NOK 150,000,000 skriver norske kroner ethundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartemet har i brev av 15.6.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4520
  16.07.2009
  Rocksource ASA pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA , som representant for en sammenslutning av banker. Delt førsteprioritet mellom pantobligasjon stor NOK 150,000,000 skriver norske kroner ethundreogfemtimillioner 00/100 og pantobligasjon stor NOK 250,000,000 skriver norske kroner tohundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartemet har i brev av 15.6.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4547
  21.08.2009
  Discover Petroleum AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor USD 25,000,000 skrives tjuvefemmilliondollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skridftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5333
  23.03.2010
  Pantobligasjon stor NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner 00/100 datert 16.7.2009 (dok. nr. 4520) hvor Rocksource ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 17.3.2010.
  Sletting av pant
  5332
  23.03.2010
  Pantobligasjon stor NOK 250,000,000 skriver norske kroner tohundreogfemtimillioner 00/100 datert 16.7.2009 (dok. nr. 4519) hvor Rocksource ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 17.3.2010.
  Sletting av pant
  5341
  23.03.2010
  Rocksource ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 500,000,000, skriver norske kroner femhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.3.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5361
  20.04.2010
  North Energy AS har endret navn til North Energy ASA med virkning fra 17.12.2009.
  Andre meldinger
  5390
  01.06.2010
  Discover Petroleum AS har endret navn til Front Exploration AS med virkning fra 26.5.2010.
  Andre meldinger
  5691
  24.02.2011
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 760,000,000, skriver norske kroner syvhundreogseksti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5917
  29.07.2011
  GDF Suez E&P Norge AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Repsol Exploration Norge AS med virkning fra 29.7.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6200
  02.03.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 760 000 000 skriver norske kroner syvhundreogsekstimillioner 00/100 datert 24.2.2011 (dok. nr. 5691) hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 14.2.2012.
  Sletting av pant
  6212
  02.03.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6473
  05.06.2012
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr.: 5341, registrert 23.3.2010) i Rocksource ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) samtykker i reduksjon fra 20 % til 10 % i brev datert 11.4.2012.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6485
  06.06.2012
  Rocksource ASA overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Valiant Petroleum Norge AS med virkning fra 24.5.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6597
  10.10.2012
  Pantobligasjon pålydende USD 25,000,000, skriver amerikanskedollartjuefemmillioner 00/100 datert 21.8.2009 (dok. nr. 4547), der Discover Petroleum AS pantsetter sin 20 % deltakerandel (første prioritet) i utvinningstillatelsen til Norsk Tillitsmann ASA er slettet. Samtykke fra panthaver Norsk Tillitsmann ASA foreligger i brev datert 9.10.2012.
  Sletting av pant
  6664
  02.11.2012
  Front Exploration AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Dong E&P Norge AS med virkning fra 31.10.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6749
  20.12.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.3.2012 (dok. nr.: 6212) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 14.12.2012 og 19.12.2012.
  Sletting av pant
  6759
  20.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6819
  07.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 500 000 000 skriver norske kroner femhundremillioner 00/100 datert 5.6.2012 (dok. nr. 6473) hvor Rocksource ASA pantsetter en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 3.1.2013.
  Sletting av pant
  6850
  07.01.2013
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 150,000,000, skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6836
  07.01.2013
  Rocksource ASA overdrar sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Rocksource Exploration Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6820
  07.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 500 000 000 skriver norske kroner femhundremillioner 00/100 datert 23.3.2010 (dok. nr. 5341) er slettet som følge av sletting av dok. nr. 6473).
  Sletting av pant
  6964
  21.03.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.3.2013 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 12.3.2013, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger
  7041
  30.04.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK, 950 000 000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 530 til fordel for DNB Bank ASA datert 20.12.2012 (dok. nr.:6759) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 23.4.2013
  Sletting av pant
  7602
  12.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 7.1.2013 (dok.nr.:6850) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 16.1.2014.
  Sletting av pant