Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1133
  Gyldig fra dato
  17.09.2021
  Gyldig til dato
  17.09.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  38701947
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  35.00000
  Equinor Energy AS
  35.00000
  Petoro AS
  20.00000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  16213
  29.10.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16659
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  16679
  16.03.2022
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Lundin Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 9.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  16733
  06.04.2022
  Equinor Energy AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17059
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17060
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17565
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17619
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte