Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  777
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.08.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  25610061
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8964
  03.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10113
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10960
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11195
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  13592
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13652
  17.12.2018
  Wintershall Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 14.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13806
  07.02.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.2.2019 at initiell periode forlenges til 6.8.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15637
  21.10.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.10.2020 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 7.8.2020, jf. tillatelsens punkt 4 bokstav c).
  Andre meldinger