Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  340
  Gyldig fra dato
  17.12.2004
  Gyldig til dato
  17.12.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  2986630
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  80.00000
  Vår Energi ASA
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2528
  10.01.2005
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2579
  08.03.2005
  Lisenspapir som vi fikk tilsendt i forkant av TFO 2004 var ConocoPhillips Skandinavia AS oppført som andelseier av PL 340. Navn i godkjennelsesperioden ble endret til Norsk ConocoPhillips AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3783
  21.03.2008
  Norske ConocoPhillips AS er innfusjonert i ConocoPhillips Skandinavia AS med virkning 25.09.2007.
  Andre meldinger
  5874
  06.07.2011
  Marathon Petroleum Norge AS har endret navn til Marathon Oil Norge AS med virkning fra 4.7.2011.
  Andre meldinger
  7143
  02.07.2013
  ConocoPhillips Skandinavia AS har ovedratt sin 20 % andel i tillatelsen til Core Enery AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdat 28.6.2013 og virkningsdato 22.3.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7145
  02.07.2013
  Core Energy AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor USD 450,000,000 skriver amerikanske dollar firehundre og femti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.6.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8300
  05.11.2014
  Det norske oljeselskap AS har overdratt en 65 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8288
  05.11.2014
  Marathon Oil Norge AS har endret foretaksnavn til Det norske oljeselskap AS med virkning fra 16.10.2014.
  Andre meldinger
  8323
  07.11.2014
  Operatørskapet er overført fra Det norske oljeselskap AS til Det norske oljeselskap ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.9.2014, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  8338
  12.11.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000,000 United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.11.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8347
  25.11.2014
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.11.2014 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden.Varigheten er satt til 17.12.2029.
  Andre meldinger
  9871
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10897
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 450,000,000 skriver skriver United States Dollars four hundred and fifty million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 2.7.2013 (dok.nr.: 7145) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  10906
  26.05.2016
  Core Energy AS pantsetter sin 20,000000 % i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 600 000 000, skriver United States Dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.5.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10938
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11154
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11863
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9871) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11956
  25.10.2017
  Point Resources AS AS pantsetter sin 20.000000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 840,000,000, skriver United States Dollars eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.10.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11992
  02.11.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 600,000,000 skriver United States Dollars six hundred million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.5.2016 (dok.nr.: 10906) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger.
  Sletting av pant
  13503
  10.12.2018
  Pantobligasjon pålydende USD 840,000,000 skriver United States Dollars eight hundred and forty million, hvor Point Resources AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.10.2017 (dok.nr.: 11956) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 10.12.2018
  Sletting av pant
  13600
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13659
  18.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14083
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Det norske Oljeselskap ASA sin 65 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 12.11.2014 (dok.nr.: 8338) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  15104
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15045
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 18.12.2018 (dok.nr 13659) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  15419
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16292
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15104 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16586
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17046
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17535
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse