Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  758
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  06.02.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214824
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7654
  21.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10190
  04.11.2015
  EnQuest Norge AS har overdratt sin 35% andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 30.10.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11560
  23.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.3.2017 at initiell periode forlenges til 7.2.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12369
  02.02.2018
  Lundin Norway AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12586
  11.04.2018
  Operatørskapet er overført fra Lundin Norway AS til Capricorn Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 10.4.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13187
  09.10.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.10.2018 at initiell periode forlenges til 7.2.2023 jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15147
  27.12.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.12.2019 at utvinningstillatelse 800 bortfaller fra 7.2.2020, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 bokstav c.
  Andre meldinger