Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  746 S
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.02.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214311
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7643
  21.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7978
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9233
  24.03.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.3.2015 at initiell periode forlenges til 7.2.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9456
  30.04.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 475,000,000 skriver norske kroner firehundreogsytifemmillioner , hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 17.7.2014 (dok.nr.: 7978) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 17.4.2015.
  Sletting av pant
  9479
  30.04.2015
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syvhundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9977
  14.07.2015
  Rocksource Exploration Norway AS har endret foretaksnavn til Pure E&P Norway AS med virkning fra 2.7.2015
  Andre meldinger
  10140
  02.10.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner, hvor Pure E&P Norway AS tidligere Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) as Original Lender and Agent datert 23.4.2015 (dok.nr.: 9479) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Baken AB foreligger datert 28.9.2015.
  Sletting av pant
  10659
  09.03.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.3.2016 at initiell periode forlenges til 7.2.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10923
  27.05.2016
  Pure E&P Norway AS har endret foretaksnavn til Point Resources AS med virkning fra19.5.2016
  Andre meldinger
  11582
  27.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.3.2017 at initiell periode forlenges til 7.2.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11677
  28.06.2017
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 30% deltakerandel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøtet er gjennomføringsdato 22.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13579
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13624
  10.12.2018
  I forbindelse med at Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018, er operatørskapet overført fra Point Resources AS til Vår Energi AS. Dette i henhold til vedtaksbrevet fra OED datert 12.11.2018
  Andre meldinger
  13932
  18.03.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.3.2019 at utvinningstillatelsen bortfaller fra 8.2.2019, jf. utvinningstillatelse 746 S pkt. 4 b) og departementets brev av 24.3.2017
  Andre meldinger