Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  035 C
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  31.12.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  21559372
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  50.00000
  Equinor Energy AS
  50.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6254
  27.03.2012
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6399
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6569
  11.09.2012
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 300 000 000 pluss 10 %, skriver norske kroner tre hundre millioner pluss ti prosent 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.8.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6708
  14.12.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 3,500,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7260
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 035 C til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6399) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7296
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7920
  01.07.2014
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 200 000 000, skriver norske kroner to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿ ogenergidepartementet har i brev av 30.4.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8127
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA Tredje prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8263
  17.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7296) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9123
  17.03.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 3, 500, 000, 000 skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 14.12.2012 (dok.nr.: 6708) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.3.2015.
  Sletting av pant
  9335
  14.04.2015
  Registrert pant dok.nr 8127, har etter sletting av dok.nr. 7296 og avtalt opptrinnsrett, første prioritet.
  Andre meldinger
  9552
  12.05.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor NOK 125 000 000 pluss 10%, skriver norske kroner ett hundre tjuefem millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9873
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10108
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 200,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tohundremillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.6.2014 (dok.nr.: 7920) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10107
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 125,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner etthundreogtjuefemmillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB NOR Bank ASA datert 11.5.2015 (dok.nr.: 9552) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10285
  04.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 300,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner trehundremillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 3.7.2012 (dok.nr.: 6569) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 3.12.2015
  Sletting av pant
  10306
  09.12.2015
  Det norske Exploration AS har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10293
  09.12.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS har endret foretaksnavn til Det norske Exploration AS med virkning fra dato 19.11.2015
  Andre meldinger
  11134
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11811
  29.08.2017
  Aker BP ASA pantsetter en 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.08.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11903
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9873) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  12763
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14114
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Aker BP ASA en 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 29.8.2017 (dok.nr.: 11811) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019
  Sletting av pant
  14112
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Det norske Oljeselskap ASA en 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8127) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019
  Sletting av pant
  17436
  02.12.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.11.2022 at konsesjonstiden forlenges til 31.12.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17664
  02.02.2023
  Operatørskapet er overført fra Equinor AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 15.12.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte