Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  775
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.02.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  25609931
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8962
  03.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10112
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10110
  05.02.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.2.2016 at initiell periode forlenges til 6.2.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10959
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11451
  06.02.2017
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til ConocoPhillips Skandinavia AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11453
  07.02.2017
  Operatørskapet er overført fra Tullow Oil Norge AS til ConocoPhillips Skandinavia AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 18.1.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11924
  25.09.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.9.2017 at initiell periode forlenges til 6.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13584
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13962
  05.04.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2019 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra 6.2.2019, jf. utvinningstillatelse 775 pkt. 4b.
  Andre meldinger