Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  677
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  08.05.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  22816357
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6906
  21.02.2013
  Tillatelse er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7077
  03.06.2013
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 40% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 75,000,000 skriver norske kroner syttifem millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.4.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7326
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100 . Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7705
  28.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 75 000 000 skriver norske kroner syttifemmillioner , hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 31.5.2013 (dok.nr.: 7077) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.2.2014.
  Sletting av pant
  7719
  28.02.2014
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner nihundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8180
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8229
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7326) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  8590
  29.12.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, (dok.nr.7719, registrert 28.2.2014) i Fortis Pertroleum Norway AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 40 % til 30 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 40 % til 30 % i brev datert 17.12.2014
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8593
  30.12.2014
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Ithaca Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 17.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8900
  17.02.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.2.2015 at initiell periode forlenges til 8.8.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8951
  02.03.2015
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syv hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 26.1.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9393
  15.04.2015
  Registrert pant dok nr 8180, har etter sletting av dok nr 7326 og avtalt opptrinnsrett, først prioritet.
  Andre meldinger
  9905
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9962
  14.07.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner datert 29.1.2015 (dok.nr 8951) hvor Ithaca Petroleum Norge AS pantsatte sin 10 % deltakerandel, i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 23.6.2015
  Sletting av pant
  10065
  07.09.2015
  Ithaca Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til MOL Norge AS med virkning fra 4.9.2015
  Andre meldinger
  10351
  28.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner datert 5.2.2014 (dok.nr 7719) hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel, reduser til 30 % den 29.12.2014 (dok.nr 8590) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 18.12.2015.
  Sletting av pant
  10352
  28.12.2015
  Dok.nr 8590 er slettet som følge av sletting dok.nr 7719.
  Sletting av pant
  11182
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11883
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9905) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11837
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8180) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  12732
  14.05.2018
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.4.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13188
  09.10.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.10.2018 at utvinningstillatelsen bortfaller fra 8.5.2018, jf. utvinningstillatelse 677 pkt. 4c tredje avsnitt.
  Andre meldinger