Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  906
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  30674013
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12624
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13022
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13065
  22.05.2018
  Maersk Oil Norway AS og Total E&P Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler i Maersk Oil Norge AS er overtatt av Total E&P Norge AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 5.3.2018, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13318
  03.12.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14047
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14963
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16144
  31.08.2021
  Equinor Energy AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Longboat Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16314
  08.12.2021
  Aker BP ASA har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16746
  20.04.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.4.2022 at initiell periode forlenges til 2.3.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17887
  25.05.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.05.2023 at utvinningstillatelse 906 anses som bortfalt med virkning fra 03.03.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 c) samt brev datert 20.04.2022.
  Bortfall av tillatelse