Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
20.04.2024 - 01:32
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  052
  Gyldig fra dato
  06.04.1979
  Gyldig til dato
  31.12.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  21212
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  37.00000
  Repsol Norge AS
  27.00000
  Equinor Energy AS
  18.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  18.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  12784
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  800
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 052 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1243
  21.03.2001
  Petro-Canada Norge AS skiftet navn til Paladin Resources Norge AS 23. januar 2001.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1272
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1518
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1617
  02.01.2002
  Pantobligasjon til Chase Manhattan International Limited, stor USD 50.000.000,-, registrert i Paladin Recources Norge ASsin andel.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  1668
  17.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1848
  21.08.2002
  Pantobligasjon stor USD 50.000.000,00 + rente, dok. nr. 1617, slettes.
  Sletting av pant
  1933
  07.03.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har overdratt sin 18% andel i tillatelsen til Paladin Resources Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2138
  15.09.2003
  Norske RWE Dea AS er innfusjonert i RWE Dea Norge AS og har overdratt sin 2.25% andel i tillatelsen til RWE Dea Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2645
  08.06.2005
  Svenska Petroleum Exploration AS har overdratt sin 4.5% andel i tillatelsen til Revus Energy ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2643
  08.06.2005
  Revus Energy AS har endret navn til Revus Enegry ASA.
  Andre meldinger
  2799
  18.05.2006
  Paladin Resources Norge AS har endret navn til Talisman Resources Norge AS.
  Andre meldinger
  2917
  14.12.2006
  Talisman Resources Norge AS har overdratt sin 27 % andel i tillatelsen til Talisman Production Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2942
  28.12.2006
  Talisman Production Norge AS har overdratt sin 27% andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3410
  26.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4084
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4172
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 18% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4616
  30.10.2009
  Talisman Energy Norge AS overdrar sin 27 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Talisman Resources Norge AS med virkning fra 1. januar 2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4645
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6168
  03.02.2012
  Talisman Resources Norge AS overdrar sin 27 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Talisman Energy Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6328
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  9158
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  10078
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 27 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10166
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  12784
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14447
  24.09.2019
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.12.2017 at utvinningstillatelse 052 forlenges fram til 31.12.2025. Selv om det hefter usikkerhet ved ønnsomhetsberegningene gjort for veslefrikk i perioden 2021-2025 og videre, innvilger departementet på denne bakgrunn og i medhold av lov av 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet § 3-9 femte ledd søknad om forlengelse av utvinnigstillatelse 052 veslefrikk som omsøkt.
  Andre meldinger
  14557
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14619
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger