Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  507
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  29.12.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  5106689
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4197
  23.02.2009
  Tillatelsen er registret i petroleumsregisteret med virkning fra 23.1.2009
  Ny tillatelse
  4366
  03.04.2009
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20% andel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 400,000,000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4569
  15.09.2009
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ). stor NOK 1,000,000,000, skriver norske kroner enmilliard 00/100, delt førsteprioritet med eksisterende pant stor NOK 400,000,000 skrives norske kroner firehundremillioner 00/100 "doknr 4366". Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 15.9.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4581
  01.10.2009
  Pantobligasjon stor NOK 400,000,000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100 datert 3.4.2009 (doknr 4366) hvor Spring Energy Norway AS er pantsetter og Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er panthaver er slettet. Pantobligasjonen hadde delt førsteprioritet med pantobligasjon i dok 4569.
  Sletting av pant
  5443
  12.08.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner enmilliard 00/100 datert 15.9.2009 (dok. nr. 4569) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 12.8.2010.
  Sletting av pant
  5466
  12.08.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5898
  18.07.2011
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6349
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  6527
  26.06.2012
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6510
  26.06.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5466) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 21.6.2012.
  Sletting av pant
  6883
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 13.2.2013
  Andre meldinger
  7211
  12.08.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. datert 18.7.2011 (dok. nr. 5898) Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel (første prioritet) i utvinningstillatelsen til BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger.
  Sletting av pant
  7356
  07.10.2013
  Operatørskapet er overført fra Wintershall Norge AS til Tullow Oil Norge AS i henhold til brev fra OED av 30.9.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7403
  05.11.2013
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Explora Petroleum AS. Ihht skjøte er gjennomføringsdato 1.11.2013 og virkningsdato 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7408
  06.11.2013
  Centrica Resources (Norge) AS har overdratt sin 20% avdel i tillatelsen til Tullow Oil Norge AS. Ihht skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2013 og virkningsdato 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7407
  06.11.2013
  Faroe Petroleum Norge AS har overdratt sin 30% avdel i tillatelsen til Tullow Oil Norge AS. Ihht skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2013 og virkningsdato 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7412
  12.11.2013
  Wintershall Norge AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Tullow Oil Norge AS. Ihht skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2013 og virkningsdato 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7768
  28.03.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 6527 registrert 22.6.2012 i Spring Energy Norway AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver SEB Merchant Banking samtykker til reduksjon av pant i brev datert 27.3.2014
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7876
  12.06.2014
  Tullow Oil Norge AS har overdrat en 10 % andel i tillatelsen til Ithaca Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7877
  12.06.2014
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syv hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.4.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7908
  23.06.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner to milliarder, hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 22.6.2012 (dok.nr.: 6527) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 16.6.2014.
  Sletting av pant
  8029
  10.09.2014
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8039
  11.09.2014
  Dok.nr 7768 er slettet som følge av sletting dok.nr 6527
  Sletting av pant
  8103
  06.10.2014
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til North Energy ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8190
  09.10.2014
  North Energy ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 950 000 000, skriver norske kroner ni hundre og femti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8511
  15.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.12.2014 at initiell periode forlenges til 23.1.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8702
  21.01.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 8.10.2014 (dok. nr. 8190) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 14.1.2015.
  Sletting av pant
  9512
  07.05.2015
  North Energy ASA har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Explora Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9513
  07.05.2015
  North Energy ASA har overdratt sin 5 % deltakerandel i tillatelsen til Tullow Oil Norge AS . Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9957
  14.07.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner datert 12.6.2014 (dok.nr 7877) hvor Ithaca Petroleum Norge AS pantsatte sin 10 % deltakerandel, i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 23.6.2015
  Sletting av pant
  10059
  07.09.2015
  Ithaca Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til MOL Norge AS med virkning fra 4.9.2015
  Andre meldinger
  10113
  05.02.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.2.2016 at initiell periode forlenges til 23.1.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10607
  22.02.2016
  Operatørskapet er overført fra Tullow Oil Norge AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 18.2.2016, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  10711
  15.03.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 900 000 000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor North E & P AS (tidligere Explora Petroleum AS) pantsetter sin 20.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA datert 10.9.2014 (Dok.nr.: 8029) er slettet. Samtykke fra panthaver Sparebank 1 SR- Bank ASA foreligger i brev datert 11.3.2016
  Sletting av pant
  10788
  06.04.2016
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 45 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10831
  29.04.2016
  Explora Petroleum AS har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.4.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11166
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11397
  23.12.2016
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 9.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11965
  30.10.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.10.2017 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra 29.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger