Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  586
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  04.02.2039
  NPDID for utvinningstillatelser
  20109200
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  75.00000
  Sval Energi AS
  17.50000
  DNO Norge AS
  7.50000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14556
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15027
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14556) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17254
  19.10.2022
  Sval SENAS AS pantsetter sin 17.5 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,050,000,000, skriver One billion fifty million United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17396
  16.11.2022
  Sval SENAS AS pantsatte en 17.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 1 050 000 000, skriver One billion fifty million United States Dollars, 17.10.2022 (dok.nr. 17254). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  17401
  16.11.2022
  Pantobligasjon pålydende stor USD 1,050,000,000, skriver One billion fifty million United States Dollars (dok.nr 17254) overføres fra Sval SENAS AS til Sval Energi AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks som pantehaver og Sval Energi AS, som pantsetter med påtegning på pantedokumentet. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5704
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  7079
  05.06.2013
  VNG Norge AS har overdratt sin 15 % av andel i tillatelsen til Rocksource Exploration Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2013 og virkningsdato 1.1.2013 (se skjøte for datoer).
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7090
  10.06.2013
  Olje og energidepartementet har i brev av 02.05.2013 godkjent at Statoil Petroleum AS overfører sine 40 % andel til VNG Norge AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7150
  03.07.2013
  VNG Norge AS har overdrat en 25 % andel i utvinningstillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.6.2013 og virkningsdato 1.3.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7149
  03.07.2013
  VNG Norge AS har overdrat en 15 % andel i utvinningstillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.6.2013 og virkningsdato 1.4.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7192
  12.07.2013
  VNG Norge AS har overdratt 15 % av sin andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 10.07.2013 og virkningsdato 01.01.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7599
  11.02.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel forSkandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skrivernorske kroner tre hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligerepantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿ ogenergidepartementet har i brev av 19.12.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7954
  28.07.2014
  Panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver trehundremillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 11.2.2014 (dok.nr.7599) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 17.7.2014
  Sletting av pant
  7971
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8082
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 2 400 000 000, skriver norske kroner to milliard fire hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8490
  12.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.12.2014 at initiell periode forlenges til 4.2.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9464
  30.04.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 475,000,000 skriver norske kroner firehundreogsytifemmillioner , hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 17.7.2014 (dok.nr.: 7971) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 17.4.2015.
  Sletting av pant
  9473
  30.04.2015
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syvhundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9971
  14.07.2015
  Rocksource Exploration Norway AS har endret foretaksnavn til Pure E&P Norway AS med virkning fra 2.7.2015
  Andre meldinger
  10103
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10134
  02.10.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner, hvor Pure E&P Norway AS tidligere Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) as Original Lender and Agent datert 23.4.2015 (dok.nr.: 9473) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Baken AB foreligger datert 28.9.2015.
  Sletting av pant
  10916
  27.05.2016
  Pure E&P Norway AS har endret foretaksnavn til Point Resources AS med virkning fra19.5.2016
  Andre meldinger
  10954
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11960
  25.10.2017
  Point Resources AS AS pantsetter sin 45.000000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 840,000,000, skriver United States Dollars eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.10.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12736
  16.05.2018
  BNP Paribas har i brev av 10.4.2018 godkjent overdragelse av 17.5 % deltakerandel fra Faroe Petroleum Norge AS til Suncor Energy Norge AS. Gjeldene pantsettelse i PL 586 (dok.nr. 8082) vil ikke omfatte andel som er solgt. Pantsettelsen dekker etter dette Faroe Petroleum Norge AS¿ andel på 7,5 %
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12737
  16.05.2018
  Faroe petroleum Norge AS har overdratt en 17.5 % deltakerandel i tillatelsen til Suncor Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 16.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13189
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13358
  05.12.2018
  Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 30,0 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13485
  07.12.2018
  I forbindelse med at Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018, er operatørskapet overført fra Neptune E&P Norge AS til Neptune Energy Norge AS. Dette i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 24.9.2018.
  Andre meldinger
  13483
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13510
  10.12.2018
  Pantobligasjon pålydende USD 840,000,000 skriver United States Dollars eight hundred and forty million, hvor Point Resources AS pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.10.2017 (dok.nr.: 11960) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 10.12.2018
  Sletting av pant
  13567
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13667
  18.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13829
  26.02.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.2.2019 at utvinningstillatelsen videreføres til forlengelsesperioden den 4.2.2019 med varighet til 4.2.2039, jf petroleumsloven § 3-9 annet og tredje ledd og utvinningstillatelse 586 punkt 1c.
  Andre meldinger
  14022
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14333
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 8082| under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14556
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14552
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 400 000 000 skriver Norwegian kroner two billion four hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 15.9.2014 (dok.nr.: 8082) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  15121
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14973
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 7,5 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15027
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14556) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15061
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 18.12.2018 (dok.nr 13667) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  15540
  12.06.2020
  Neptune Energy Norge AS pantsatte sin 30.0 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 5.12.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16298
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15121 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16613
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17255
  19.10.2022
  Sval SENAS AS pantsetter sin 17.5 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12,500,000, skriver Twelve million five hundred thousand United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17247
  19.10.2022
  Suncor Energy Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 30.9.2022, endret foretaksnavn til Sval SENAS AS.
  Navnendring rettighetshaver
  17254
  19.10.2022
  Sval SENAS AS pantsetter sin 17.5 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,050,000,000, skriver One billion fifty million United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17324
  03.11.2022
  Sval SENAS AS har overdratt sin 17.5% andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 3.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17396
  16.11.2022
  Sval SENAS AS pantsatte en 17.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 1 050 000 000, skriver One billion fifty million United States Dollars, 17.10.2022 (dok.nr. 17254). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17399
  16.11.2022
  Pantobligasjon pålydende stor USD 12 500 000, skriver Twelve million five hundred thousand United States Dollars (dok.nr 17255) overføres fra Sval SENAS AS til Sval Energi AS, som pantsetter. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Nordea Bank Abp, filial i Norge, som panthaver og Sval Energi AS som pantsetter, med påtegning på pantedokumentet. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17401
  16.11.2022
  Pantobligasjon pålydende stor USD 1,050,000,000, skriver One billion fifty million United States Dollars (dok.nr 17254) overføres fra Sval SENAS AS til Sval Energi AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks som pantehaver og Sval Energi AS, som pantsetter med påtegning på pantedokumentet. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18087
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 17255 og 17399 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant
  18202
  01.02.2024
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13358 og 15540 er slettet. Samtykke fra panthaver Citibank, N.A., London Branch foreligger datert 11.01.2024.
  Sletting av pant
  18260
  15.02.2024
  Neptune Energy Norge AS har endret foretaksnavn til Vår Energi Norge AS med virkning fra 31.01.2024
  Navnendring operatør
  18246
  15.02.2024
  Neptune Energy Norge AS har endret foretaksnavn til Vår Energi Norge AS med virkning fra 31.01.2024
  Navnendring rettighetshaver
  18316
  28.02.2024
  Registrering datert 12.06.2020 er oppdatert ved å oppheve konferering for å rette på navn i tekst fra Neptune E&P Norge AS til Neptune Energy Norge AS. Registrering datert 01.02.2024 er oppdatert ved å oppheve konferering for å ta med panteforhøyelse ifm sletting av pant for Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  18554
  10.06.2024
  Vår Energi Norge AS og Vår Energi ASA har fusjonert 08.06.2024. Alle eiendeler i Vår Energi Norge AS er overtatt av Vår Energi ASA. Energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 29.04.2024, jf. petroleumsloven § 10-12 og lagringsforskriften § 11-13.
  Navnendring operatør
  18553
  10.06.2024
  Vår Energi Norge AS og Vår Energi ASA har fusjonert 08.06.2024. Alle eiendeler i Vår Energi Norge AS er overtatt av Vår Energi ASA. Energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 29.04.2024, jf. petroleumsloven § 10-12 og lagringsforskriften § 11-13.
  Navnendring rettighetshaver