Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  078
  Gyldig fra dato
  23.04.1982
  Gyldig til dato
  01.10.2035
  NPDID for utvinningstillatelser
  21420
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  33.00000
  Petoro AS
  30.00000
  TotalEnergies EP Norge AS
  25.00000
  Vår Energi ASA
  12.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  816
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 078 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1040
  26.10.1998
  Elf Petroleum Norge AS har overdratt sin andel på 15,0% i tillatelsen til Total Norge AS med virkning fra 1. januar 1998.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1173
  07.02.2001
  Norsk Hydro Production AS har overdratt en 15% andel i tillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1287
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1530
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1600
  16.07.2001
  Statoil ASA har overdratt en 12% andel i tillatelsen til Gaz de France Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1676
  17.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1987
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2550
  19.01.2005
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3427
  26.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4052
  29.01.2009
  Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF SUEZ E&P Norge AS, med virkning fra 29.12.2008.
  Andre meldinger
  4161
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 33 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4665
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  10448
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  12413
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  12690
  26.04.2018
  Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.2.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12857
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  15544
  12.06.2020
  Neptune Energy Norge AS pantsatte sin 12 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 26.4.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Citibank, N. A., London Branch datert 10.6.2020 og fra Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16076
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  18184
  01.02.2024
  Pantobligasjon med dokumentnummer 12690 og 15544 er slettet. Samtykke fra panthaver Citibank, N.A., London Branch foreligger datert 11.01.2024.
  Sletting av pant
  18215
  15.02.2024
  Neptune Energy Norge AS har endret foretaksnavn til Vår Energi Norge AS med virkning fra 31.01.2024
  Navnendring rettighetshaver
  18310
  28.02.2024
  Registrering datert 12.06.2020 er oppdatert ved å oppheve konferering for å rette på navn i tekst fra Neptune E&P Norge AS til Neptune Energy Norge AS. Registrering datert 01.02.2024 er oppdatert ved å oppheve konferering for å ta med panteforhøyelse ifm sletting av pant for Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  18523
  10.06.2024
  Vår Energi Norge AS og Vår Energi ASA har fusjonert 08.06.2024. Alle eiendeler i Vår Energi Norge AS er overtatt av Vår Energi ASA. Energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 29.04.2024, jf. petroleumsloven § 10-12 og lagringsforskriften § 11-13.
  Navnendring rettighetshaver