Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  768
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  05.11.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  24215011
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7664
  21.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13725
  27.12.2018
  Concedo ASA har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14466
  08.11.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.2.2016 at initiell periode forlenges til 7.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14702
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14859
  16.12.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 16.12.2019 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra 6.11.2019, jf. utvinningstillatelse 768 pkt. 4 c og departementets brev av 24.1.2018.
  Andre meldinger