Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  255 B
  Gyldig fra dato
  19.05.2016
  Gyldig til dato
  12.05.2038
  NPDID for utvinningstillatelser
  28201826
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11035
  29.06.2016
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11036
  29.06.2016
  Operatørskapet er overført fra A/S Norske Shell til Total E&P Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 23.6.2016, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd
  Andre meldinger
  11079
  29.07.2016
  A/S Norske Shell har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.7.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11080
  29.07.2016
  A/S Norske Shell har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.7.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12907
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  15595
  03.09.2020
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 3.9.2020, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  16103
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16466
  01.02.2022
  TotalEnergies EP Norge AS har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  18515
  05.06.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 04.06.2024 at utvinningstillatelse 255 B anses som bortfalt med virkning fra og med 15.05.2024.
  Bortfall av tillatelse