Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  248 GS
  Gyldig fra dato
  30.06.2016
  Gyldig til dato
  04.06.2035
  NPDID for utvinningstillatelser
  28225653
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Wintershall Dea Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  40.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  40.00000
  DNO Norge AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11084
  15.08.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11096
  05.09.2016
  Wintershall Norge AS har overdratt 20 % andel i tillatelsen til Origo Exploration Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11784
  18.07.2017
  Origo Exploration Norway AS har endret foretaksnavn til DNO Norge AS med virkning fra 14.7.2017
  Andre meldinger
  14676
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger