Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  292
  Gyldig fra dato
  11.04.2003
  Gyldig til dato
  31.12.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  2407572
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1949
  07.05.2003
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2409
  24.06.2004
  Lundin Norway AS har overtatt operatørskapet i tillatelsen,
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2408
  24.06.2004
  Det Norske Oljseselskap AS har overdratt sin 100 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2448
  15.10.2004
  Lundin Norway AS har overdratt en 60% andel i tillatelsen til BG Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3858
  02.07.2008
  Olje- og energidepartement har i brev den 14.03.2008 godkjent forlengelsen av initiell periode i tillatelsen til 11.12.2008
  Andre meldinger
  4020
  04.01.2009
  Olje- og energidepartement har i brev den 02.12.2008 godkjent forlengelsen av initiell periode i tillatelsen til 01.04.2011.
  Andre meldinger
  11106
  06.09.2016
  Operatørskapet er overført fra BG Norge AS til A/S Norske Shell, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 25.5.2016, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  11103
  06.09.2016
  BG Norge As har overdratt sin 60 % andel i tillatelsen til A/S Norske Shell. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15403
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  17036
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17219
  26.09.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.9.2022 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 1.1.2021, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Oppgivelse av tillatelse