Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  018 C
  Gyldig fra dato
  20.12.2002
  Gyldig til dato
  31.12.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  2246113
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  TotalEnergies EP Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  TotalEnergies EP Norge AS
  88.34600
  Petrolia NOCO AS
  11.65400
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1921
  08.01.2003
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2031
  23.06.2003
  Phillips Petroleum Norsk AS har endret navn til Conoco Phillips Skandinavia AS.
  Andre meldinger
  2030
  23.06.2003
  TotalFinaElf Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2065
  19.08.2003
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 39,896% andel i tillatelsen til Kerr McGee Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2283
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2282
  03.02.2004
  Eni Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2510
  06.12.2004
  Kerr McGee Norway AS har overtatt operatørskapet i tilllatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2511
  06.12.2004
  ConocoPhillips Scandinavia AS har overdratt sin 35.112% andel i tillatelsen til Kerr-McGee Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2694
  17.11.2005
  Eni Norge AS har overdratt sin 12.388% andel i tillatelsen til Altinex Oil AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2712
  08.03.2006
  Statoil ASA har overdratt sin 0,95 % andel til Altinex Oil AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2859
  18.07.2006
  Kerr-McGee Norway AS har endret navn til Maersk Oil Norway AS.
  Andre meldinger
  3123
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3266
  06.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3767
  21.03.2008
  Altinex Oil AS har endret navn til Altinex Oil Norway AS med virkning 28.11.2006.
  Andre meldinger
  3838
  13.06.2008
  Maersk Oil PL 018C Norway AS har overdratt en 15% andel i tillatelsen til Noble Energy (Europe) Limited med virkning fra 28.11.2005. Noble Energy (Europe) Limited er den 12.06.2008 ikke lenger registrert i Brønneysundregisteret
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3837
  13.06.2008
  Maersk Oil Norway AS har endret navn til Maersk Oil PL 018C Norway AS med virkning 22.09.2007.
  Andre meldinger
  3839
  13.06.2008
  Noble Energy (Europe) Limited har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til Noble Energy Norge AS med virkning 01.12.2005
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3868
  04.07.2008
  Dok nr 3839 er registrert med feil dato 01.12.2005, erstattes med Dok nr.3868 riktig dato skal være den 01.12.2007
  Andre meldinger
  3870
  07.07.2008
  Dok nr 3868 er registrert med feil dato 01.12.2007, erstattes med Dok nr 3870 riktig dato skal være den 01.11.2007.
  Andre meldinger
  3913
  30.07.2008
  Noble Energy Norge AS har endret navn til Skeie Oil & Gas AS med virkning 21.07.2008.
  Andre meldinger
  3927
  20.08.2008
  Skeie Oil & Gas AS pantsetter sin 15% andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4513
  15.07.2009
  Pantobligasjon stor NOK 500,000,000, datert 20.8.2008 dok nr 3927 er slettet og erstattet med dok nr 4505 datert 15.7.2009
  Sletting av pant
  4505
  15.07.2009
  Skeie Oil & Gas AS pantsetter sin 15% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4501
  15.07.2009
  Patobligasjon stor NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundremillioner 00/100. Datert 20.8.2008 dok. nr 3927 hvor Skeie Oil & Gas AS er pantsetter og DnB NOR Bank ASA er panthaver, er slettet.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4806
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5612
  25.01.2011
  Skeie Oil & Gas AS har endret foretaksnavn til Skeie Energy AS med virkning fra 3.1.2011.
  Andre meldinger
  5673
  04.02.2011
  Pantobligasjon stor NOK 800 000 000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100 datert 15.7.2009 (dok. nr. 4505) hvor Skeie Oil & Gas AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger.
  Sletting av pant
  5676
  04.02.2011
  Skeie Energy AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 400,000,000, skriver norske kroner firehundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6078
  12.01.2012
  Det er inngått fusjon mellom Maersk Oil Norway AS (overtakende selskap) og Maersk Oil PL 018 C Norway AS (overdragende selskap) 28.10.2011.
  Andre meldinger
  6080
  12.01.2012
  Altinex Oil Norge AS overdrar sin 13,338 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Maersk Oil Norway AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6087
  18.01.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 400 000 000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100 datert 4.2.2011 (dok. nr. 5676) hvor Skeie Energy AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 12.1.2012.
  Sletting av pant
  6088
  18.01.2012
  Skeie Energy AS overdrar sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Maersk Oil Norway AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12744
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13062
  22.05.2018
  Maersk Oil Norway AS og Total E&P Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler i Maersk Oil Norge AS er overtatt av Total E&P Norge AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 5.3.2018, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13237
  01.11.2018
  Equinor Energy AS har overdratt sin 6,654 % andel i tillatelsen til Petrolia NOCO AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13277
  30.11.2018
  Petoro AS har overdratt sin 5 % andel i tillatelsen til Petrolia NOCO AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16062
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger