Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  455
  Gyldig fra dato
  29.02.2008
  Gyldig til dato
  01.03.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  4909816
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3735
  16.03.2008
  Ny tillatelse er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3855
  01.07.2008
  Skeie Energy AS pantsetter sin 30% andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundremiljoner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta yttterligere pantsetttelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3988
  28.11.2008
  Norwegian Energy Company ASA har overdratt en 20% andel i tillatelsen til Lotos Exploration & Production Norge AS med virkning fra 01.03.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4516
  15.07.2009
  Pantobligasjon stor NOK 500,000,000, datert 01.07.2008 dok nr 3855 er slettet og erstattet med dok nr 4508datert 15.7.2009
  Sletting av pant
  4504
  15.07.2009
  Patobligasjon stor NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundremillioner 00/100. Datert 1.7.2008 dok. nr 3855 hvor Skeie Energy AS er pantsetter og DnB NOR Bank ASA er panthaver, er slettet.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4508
  15.07.2009
  Skeie Energy AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5136
  15.02.2010
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 180 000 000 pluss 10 %, skriver norske kroner ett hundre og åtti millioner pluss ti prosent 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.2.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5616
  25.01.2011
  Skeie Energy AS har endret foretaksnavn til E&P Holding AS med virkning fra 30.12.2010.
  Andre meldinger
  5865
  01.07.2011
  Norwegian Energy Company ASA overdrar en 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til E&P Holding AS med virkning fra 1. juli 2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5866
  01.07.2011
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 25 % deltakerandel til Lotos Exploration and Production Norge AS med virkning fra 1. juli 2011. Lotos Exploration and Production Norge AS overtar operatørskapet i utvinningstillatelsen, ref. samtykke gitt i brev fra Olje- og energidepartementet datert 9.6.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6075
  12.01.2012
  EP Holding AS overdrar sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS med virkning fra 16.12.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6072
  12.01.2012
  Pantobligasjon stor NOK 800 000 000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100 datert 15.7.2009 (dok. nr. 4508) hvor Skeie Energy AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger.
  Sletting av pant
  6162
  01.02.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 180 000 000 pluss 10 %, skriver norske kroner ett hundre og åtti millioner pluss ti prosent datert 15.2.2010 (dok. nr. 5136) hvor Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver, DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 27.1.2012.
  Sletting av pant
  6282
  03.04.2012
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 160,000,000, skriver norske kroner etthundreogsekstimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.2.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7694
  28.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 160 000 000 skriver norske kroner etthundreogsekstimillioner , hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 8.3.2012 (dok.nr.: 6282) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.2.2014.
  Sletting av pant
  7708
  28.02.2014
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner nihundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7745
  21.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.3.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra og med 1.3.2014.
  Andre meldinger
  8016
  10.09.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 5.2.2014 (dok.nr.: 7708) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 9.9.2014.
  Sletting av pant