Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  852 B
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.09.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  30978146
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12617
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13396
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 60 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13430
  05.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norge AS til Spirit Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  16038
  18.06.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.6.2021 at utvinningstillatelse 852 B anses som bortfalt med virkning fra og med 3.9.2021, jf. utvinningstillatelse 852 B pkt. 4 b) samt brev 9.3.2021
  Andre meldinger