Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  578
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  04.08.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  20108565
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5729
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  7413
  14.11.2013
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 13.11.2013 at utvinningstillatelsen i initiell periode forlenges til 4.2.2020 Iht. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9210
  23.03.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.3.2015 at initiell periode forlenges til 4.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10474
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11095
  05.09.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.9.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 4.8.2016, jf. utvinningstillatelse 578 pkt. 4 b.
  Andre meldinger