Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1016
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  34040797
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OMV (Norge) AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  INPEX Idemitsu Norge AS
  40.00000
  OMV (Norge) AS
  40.00000
  Longboat Japex Norge AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13904
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16965
  01.07.2022
  OMV (Norge) AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Longboat Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17243
  14.10.2022
  INPEX Norge AS har overdratt sin 40% andel i tillatelsen til INPEX Idemitsu Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2022 og virkningsdato 1.1.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17970
  25.08.2023
  Longboat Energy Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 14.7.2023, endret foretaksnavn til Longboat Japex Norge AS
  Navnendring rettighetshaver