Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
25.04.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  048
  Gyldig fra dato
  18.02.1977
  Gyldig til dato
  31.12.2032
  NPDID for utvinningstillatelser
  21172
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  78.20000
  Orlen Upstream Norway 2 AS
  21.80000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  796
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 048 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  991
  23.02.1998
  BP Petroleum Development of Norway AS har overdratt sin 3,9% andel i utvinningstillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  997
  23.02.1998
  Elf Petroleum Norge AS overdrar 4,5% av sin 26,3% andel i utvinningstillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1266
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1708
  21.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  1977
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  3137
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3277
  06.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3392
  10.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4241
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 68,9 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4635
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7358
  09.10.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.10.2013 at utvinningstillatelsen er forlenget til 31.12.2032 jf.petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  7357
  09.10.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.6.2008 at utvinningstillatelsen er forlenget til 31.12.2028, jf.petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  12045
  30.11.2017
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 21.8 % deltakerandel i tillatelsen til KUFPEC Norway AS.Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12801
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  18169
  30.01.2024
  KUFPEC Norway AS har endret foretaksnavn til Orlen Upstream Norway 2 AS med virkning fra 23.01.2024
  Navnendring rettighetshaver