Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  555
  Gyldig fra dato
  19.02.2010
  Gyldig til dato
  19.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  17654533
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5309
  23.03.2010
  Utvinningstillatelsen innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  8277
  04.11.2014
  Bayerngas Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.7.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8391
  03.12.2014
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.11.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10342
  28.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsatte sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.12.2014 (dok.nr.: 8391) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 18.12.2015.
  Sletting av pant
  10841
  29.04.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.4.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 19.2.2016, jf. utvinningstillatelse 555 pkt. 4c.
  Andre meldinger