Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
25.04.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  893
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  28974460
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11524
  14.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  12681
  25.04.2018
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 23.4.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13000
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13959
  05.04.2019
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2019 at initiell periode forlenges til 10.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15277
  24.03.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.3.2020 at utvinningstillatelse 893 bortfaller fra 10.2.2020, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b.
  Andre meldinger