Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  820 SB
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  05.02.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  38095431
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Lime Petroleum AS
  30.00000
  Vår Energi ASA
  30.00000
  Aker BP ASA
  26.00000
  Pandion Energy AS
  7.50000
  Wintershall Dea Norge AS
  6.50000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17408
  21.11.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15863
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  17083
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17303
  31.10.2022
  Operatørskapet er overført fra MOL Norge AS til Vår Energi ASA i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.09.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17301
  31.10.2022
  Lime Petroleum AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Vår Energi ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2022 og virkningsdato 01.01.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17299
  31.10.2022
  MOL Norge AS har overdratt sin 40% andel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2022og virkningsdato 01.01.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17332
  04.11.2022
  Pandion Energy AS har overdratt en 5 % andel i tillatelsen til Vår Energi ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17404
  18.11.2022
  ABP Norway AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til Vår Energi ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2022 og virkningsdato 01.01.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17408
  21.11.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17553
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17876
  15.05.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.5.2023 at initiell periode forlenges til 5.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode