Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
25.04.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  475 D
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  28.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214633
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  7810
  16.04.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner enmilliardtohundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿og energidepartementet har i brev av 27.2.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7912
  26.06.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 7810 registrert 24.3.2014 i Faroe Petroleum Norge AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 30 % til 20 %. Panthaver BNP Paribas samtykker til reduksjon av pant i brev datert 11.6.2014
  8078
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7674
  24.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7810
  16.04.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner enmilliardtohundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿og energidepartementet har i brev av 27.2.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7912
  26.06.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 7810 registrert 24.3.2014 i Faroe Petroleum Norge AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 30 % til 20 %. Panthaver BNP Paribas samtykker til reduksjon av pant i brev datert 11.6.2014
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8078
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8430
  08.12.2014
  Faroe Petroleum Norge AS overdrar en 10% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 7.2.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9030
  06.03.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.3.2015 at initiell periode forlenges til 28.2.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10096
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10950
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11023
  07.06.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.6.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 28.2.2016, jf. utvinningstillatelse 475 D pkt. 4b.
  Andre meldinger