Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  229 D
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  15.05.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  27434570
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10654
  08.03.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12892
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13542
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13805
  07.02.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.2.2019 at initiell periode forlenges til 5.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13998
  13.05.2019
  Vår Energi AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.3.2019 og virkningsdato 1.1.2019
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15567
  29.06.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.6.2020 at utvinningstillatelse 229 D anses som bortfalt fra og med 16.5.2020, jf. pkt. 4b) i utvinningstillatelse 229 D.
  Andre meldinger