Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  591
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  26.04.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  20109475
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5699
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6070
  29.12.2011
  Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 1 950 000 000, skriver norske kroner enmilliardnihundreogfemtimillioner, og USD 25 000 000, skriver amerikanske dollar tjuefemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd annet punktum at det etableres et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6537
  26.06.2012
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6796
  02.01.2013
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6884
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7012
  10.04.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 1,950,000,000 skriver norske kroner enmilliardnihundreogfemtimillioner, pluss USD 25,000,000 skriver tjuefemmillioner hvor Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank datert 29.12.2011 (dok. nr.: 6070) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank foreligger i brev datert 20.3.2013.
  Sletting av pant
  7013
  10.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7832
  12.05.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 6537 registrert 26.6.2012 i Tullow Oil Norge (tildigere Spring Energy Norway AS) sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 60 % til 50 %. Skandinaviska Enskilda Banken AS samtykker til reduksjon av pant i brev datert 9.5.2014.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7839
  23.05.2014
  Olje- og energidepartementet har i brev av 14.5.2014 godkjent at Noreco Norway AS overfører sine 40% andeler til Tullow Oil Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7888
  23.06.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner to milliarder, hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 22.6.2012 (dok.nr.: 6537) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 16.6.2014.
  Sletting av pant
  7940
  14.07.2014
  Tullow Oil Norge AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til North Energy ASA. Iht skjøte er gjennomføringsdato 30.06.2014 og virkningsdato 01.01.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8041
  11.09.2014
  Dok.nr 7832 er slettet som følge av sletting dok.nr 6537
  Sletting av pant
  8096
  24.09.2014
  North Energy ASA har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8104
  06.10.2014
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til North Energy ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8514
  15.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.12.2014 at initiell periode forlenges til 4.8.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9070
  11.03.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 240,000,000 skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner, hvor Noreco Norway AS pantsettelse sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SR-Bank ASA datert 10.4.2013 (dok.nr.: 7013) er slettet. Sletting er foretatt som følge av uttreden for Noreco Norway AS av utvinningstillatelse 591.Samtykke fra panthaver SpareBank 1SR Bank ASA foreligger datert 12.3.2015
  Sletting av pant
  9515
  08.05.2015
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato og virkningsdato 30.4.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10321
  17.12.2015
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Pure E&P Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10851
  04.05.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.4.2016 at utvinningstillatelse anses som tilbakelevert fra 26.4.2016, jf. petroleumslovens § 3-15.
  Andre meldinger