Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  518
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  23.01.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  5106560
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4195
  23.02.2009
  Tillatelsen er registret i petroleumsregisteret med virkning fra 23.1.2009
  Ny tillatelse
  4230
  24.02.2009
  North Energy AS pantsetter sin 30% eierandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Føastepriortet pantobligasjon stor 300,000,000 skriver norske kroner trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4543
  17.08.2009
  Discover Petroleum AS pantsetter sin 20% andel i tillatelsen til fordel for Norsk Tilllitsmann ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor USD 25,000,000 skrives tjuvefemmilliondollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5359
  20.04.2010
  North Energy AS har endret navn til North Energy ASA med virkning fra 17.12.2009.
  Andre meldinger
  5374
  11.05.2010
  Sagex Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 30,000,000, skriver norske kroner trettimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.4.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5388
  01.06.2010
  Discover Petroleum AS har endret navn til Front Exploration AS med virkning fra 26.5.2010.
  Andre meldinger
  5599
  06.01.2011
  Pantobligasjon stor NOK 300 000 000 skriver norske kroner trehundremillioner 00/100 datert 24.2.2009 (dok. nr. 4230) hvor North Energy AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 4.1.2011.
  Sletting av pant
  5794
  14.06.2011
  Pantobligasjon stor NOK 30,000,000 skriver norske kroner trettimillioner 00/100 datert 11.5.2010 (dok. nr. 5375) hvor Sagex Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger.
  Sletting av pant
  5990
  01.11.2011
  Sagex Petroleum Norge AS har endret navn til Valiant Petroleum Norge AS, med virkning fra 8.10.2011.
  Andre meldinger
  6595
  10.10.2012
  Pantobligasjon pålydende USD 25,000,000, skriver amerikanskedollartjuefemmillioner 00/100 datert 18.8.20098 (dok. nr. 4543), der Discover Petroleum AS pantsetter sin 20 % deltakerandel (første prioritet) i utvinningstillatelsen til Norsk Tillitsmann ASA er slettet. Samtykke fra panthaver Norsk Tillitsmann ASA foreligger i brev datert 9.10.2012.
  Sletting av pant
  6662
  02.11.2012
  Front Exploration AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Dong E&P Norge AS med virkning fra 31.10.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6732
  17.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6970
  21.03.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.3.2013 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 23.1.2013, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger
  7042
  30.04.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK, 950 000 000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 518 til fordel for DNB Bank ASA datert 20.12.2012 (dok. nr.:6732) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 23.4.2013
  Sletting av pant