Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  185
  Gyldig fra dato
  13.09.1991
  Gyldig til dato
  06.04.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  22292
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OKEA ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  OKEA ASA
  35.20000
  Lime Petroleum AS
  33.84340
  DNO Norge AS
  14.25670
  Petrolia NOCO AS
  12.25750
  M Vest Energy AS
  4.44240
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14550
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 14.2567 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15016
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14550) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17026
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 33.8434% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17450
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 4,442400 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17998
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 35.20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  18148
  04.01.2024
  Petrolia NOCO AS pantsetter sin 12.2575% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordsjø AS, agent on behalf of First Secured Lender Loan Agreeement dated 14 May 2020. Pantobligasjon stor NOK 85 000 000, skriver Norwegian kroner eighty-five-million 00/100.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 29.12.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.I forbindelse med registreringer i perioden 28.12.2023-29.12.2023, var Petroleumsregisteret ute av drift og registreringer ble foretatt manuelt utenfor programvaren. Denne registreringen fikk dok.nr. 9012 og er registrert i Petroleumsregisteret 29.12.2023.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  884
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 185 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1344
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1565
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1819
  04.06.2002
  Petoro AS har overdratt en 20% andel i tillatelsen til Paladin Resources Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1940
  11.04.2003
  Norsk Hydro Produksjon a.s har overdratt en 3,2% andel i tillatelsen til OER Oil AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2096
  21.08.2003
  Fortum Petroleum AS har endret navn til ENI Norge AS.
  Andre meldinger
  2164
  13.10.2003
  ENI Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2323
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2461
  03.11.2004
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt en 2.692% andel i tillatelsen til Revus Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2574
  03.03.2005
  OER Oil AS har endret navn til Endeavour Energy Norge AS
  Andre meldinger
  2606
  27.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Andre meldinger
  2641
  08.06.2005
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 14.908% andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2778
  27.04.2006
  Eni Norge AS har overdratt sin 13,2% andel i tilllatelsen til Altinex Oil AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2781
  27.04.2006
  Altinex Oil AS pantsetter sin 13,2% andel i tillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 300,000,000, skriver norske kroner trehundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  2808
  30.05.2006
  Paladin Resources Norge AS har endret navn til Talisman Resources Norge AS.
  Andre meldinger
  2926
  14.12.2006
  Talisman Resources Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Talisman Production Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2951
  28.12.2006
  Talisman Production Norge AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3029
  29.03.2007
  Altinex Oil AS har endret navn til Altinex Oil Norway AS
  Andre meldinger
  3031
  29.03.2007
  Pantobligasjon stor NOK 300 000 000 datert 25 april 2006 (dok nr 2781) hvor Altinex Oil AS er pantsetter og Norsk Tillitsmann ASA er panthaver, slettes
  Sletting av pant
  3034
  29.03.2007
  Altinex Oil Norway AS pantsetter sin 12,6247 % andel i tillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 300,000,000, skriver norske kroner trehundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3195
  25.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3335
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3478
  02.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4089
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4143
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 12,6% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4607
  28.10.2009
  Endeavour Energy Norge AS har endret navn til VNG Norge (Operations) AS med virkning fra 26.5.2009
  Andre meldinger
  4747
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har endret navn til VNG Norge AS med virkning fra 1.10.2009.
  Andre meldinger
  4746
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har fusjonert med VNG Norge AS med virkning fra 9.7.2009.
  Andre meldinger
  4764
  09.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5060
  29.12.2009
  Wintershall Norge ASA overdrar sin 2,692 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Spring Energy Norway AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5128
  11.02.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 2.692 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1,000,000,000, skriver norske kroner en milliard 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 21.1.2010, gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5431
  12.08.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner enmilliard 00/100 datert 11.2.2010 (dok. nr. 5128) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 2,692 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 12.08.2010.
  Sletting av pant
  5452
  12.08.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 2,692 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5783
  09.05.2011
  Pantobligasjon stor NOK 300 000 000 skriver norske kroner trehundremillioner 00/100 datert 27.3.2007 (dok. nr. 3034) Altinex Oil Norway AS pantsetter sin 12,6247 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Norsk tillitsmann ASA er slettet. Samtykke fra panthaver Norsk Tillitsmann ASA foreligger.
  Sletting av pant
  5910
  28.07.2011
  Altinex Oil Norway AS overdrar sin 13,2 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Core Energy AS med virkning fra 1.7.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5931
  18.08.2011
  Core Energy AS pantsetter sin 13,2% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor USD300,000,000, skriver US dollar trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6038
  02.12.2011
  Petoro AS overdrar sin 13,4 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6319
  19.04.2012
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 13,4 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor USD 300,000,000, skriver US dollar trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6502
  26.06.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5452) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 2,692 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 21.6.2012.
  Sletting av pant
  6896
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 13.02.2013
  Andre meldinger
  7086
  07.06.2013
  Core Energy AS pantsetter sin 13,2 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Andre prioritet pantobligasjon pålydende NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundrefemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.05.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7096
  11.06.2013
  Rettelse: Core Energy AS pantsetter sin 13,2 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Andre prioritet (likevel kun med prioritet bak første prioritet panteobligasjon ) pantobligasjon pålydende USD 150,000,000 skriver amerikanske dollar etthundrefemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.05.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7189
  04.07.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.7.2013 at utvinningstillatelsen forlenges til 6.4.2030, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  7205
  01.08.2013
  Statoil Petrroleum AS har overdratt sin 32,6 % andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 31.7.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7344
  01.10.2013
  Operatørskapet er overført fra Statoil Petroleum AS til Wintershall Norge AS iht brev fra OED av 30.4.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7430
  29.11.2013
  Tullow Oil Norge AS har overdratt 0,192 % andel i tillatelsen til VNG Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2013 og virkningsdato 01.01.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7448
  02.12.2013
  Core Energy AS har overdratt 0,9425 % andel i tillatelsen til VNG Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2013 og virkningsdato 01.01.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7449
  02.12.2013
  Talisman Energy Norge AS har overdratt 0,1079 % andel i tillatelsen til VNG Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2013 og virkningsdato 01.01.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7450
  02.12.2013
  Talisman Energy Norge AS har overdratt 0,8567 % andel i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2013 og virkningsdato 01.01.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7451
  02.12.2013
  Talisman Energy Norge AS har overdratt 0,1 % andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2013 og virkningsdato 01.01.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7535
  20.01.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter en 0,8567 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor USD 300 000 000, skriver United States dollars threehundredmillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7866
  05.06.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 5931 registrert 16.8.2011 i Core Energy AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 13,2 % til 12,2575 %. Panthaver BPN Paribas samtykker til reduksjon av pant i brev datert 23.10.2013
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7867
  05.06.2014
  Reduksjon av pantsettelse, andre prioritet, dok. nr. 7086 registrert 7.6.2013 i Core Energy AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 13,2 % til 12,2575 %. Panthaver BPN Paribas samtykker til reduksjon av pant i brev datert 23.10.2013
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8309
  06.11.2014
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 2,5 % deltakerandel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10085
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 33,8434 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10174
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  10901
  26.05.2016
  Core Energy AS pantsetter sin 12,257500 % i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 600 000 000, skriver United States Dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.5.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10913
  26.05.2016
  Rettelse dok.nr 7096 er slettet som følge av sletting dok.nr 7086
  Sletting av pant
  10895
  26.05.2016
  Dok.nr 7866 er slettet som følge av sletting dok.nr 5931
  Sletting av pant
  10887
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 300,000,000 skriver skriver United States Dollars three hundred million datert 16.8.2011 (dok.nr 5931) hvor Core Energy AS pantsetter sin 13.2 % deltakerandel, redusert til 12,2575 % den 5.6.2014 (dok.nr 7866) i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  10889
  26.05.2016
  Dok.nr 7867 er slettet som følge av sletting dok.nr 7086
  Sletting av pant
  10888
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 150,000,000 skriver skriver United States Dollars one hundred and fifty million datert 7.6.2013 (dok.nr 7086) hvor Core Energy AS pantsetter sin 13.2 % deltakerandel, redusert til 12,2575 % den 5.6.2014 (dok.nr 7867) i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  10937
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11955
  25.10.2017
  Point Resources AS AS pantsetter sin 12,257500 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 840,000,000, skriver United States Dollars eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.10.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11990
  02.11.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 600,000,000 skriver United States Dollars six hundred million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 12.257500 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.5.2016 (dok.nr.: 10901) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger.
  Sletting av pant
  13214
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13258
  21.11.2018
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 14.2567 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 og 17.12.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13353
  05.12.2018
  Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 4,4424 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13479
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13501
  10.12.2018
  Pantobligasjon pålydende USD 840,000,000 skriver United States Dollars eight hundred and forty million, hvor Point Resources AS pantsetter sin 12,257500 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.10.2017 (dok.nr.: 11955) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 10.12.2018
  Sletting av pant
  13595
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13663
  18.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 12,257500 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14064
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14353
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 6319 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14355
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 13258 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14352
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 7535 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14513
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 300 000 000 skriver United States dollars threehundredmillion, i DNO North Sea (Norge) AS sin 0.8567 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 9.1.2014 (dok.nr.: 7535) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14550
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 14.2567 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14514
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 300 000 000 skriver United States dollars threehundredmillion, i DNO North Sea (Norge) AS sin 13.4 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 13.4.2012 (dok.nr.: 6319) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14516
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 450 000 000 skriver United States dollars four hundred fifty million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 14.2567 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 20.11.2018 (dok.nr.: 13258) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14666
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14959
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 14.2567 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15090
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 12.2575 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15016
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14550) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15036
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 12.257500 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 18.12.2018 (dok.nr 13663) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  15538
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 4.4424 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 5.12.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16285
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15090 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16423
  31.12.2021
  Repsol Norge AS har overdratt sin 33.8434 % deltakerandel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16429
  31.12.2021
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 33,8434 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor NOK 600 000 000, skriver Norwegian kroner six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.12.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16619
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16704
  29.03.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13353 og 15538 er slettet. Samtykke fra panthaver Citibank, N.A., London Branch foreligger datert 23.3.2022 .
  Sletting av pant
  16721
  01.04.2022
  Neptune Energy Norge AS har overdratt sin 4.4424 % andel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16984
  08.07.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16429 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 7.7.2022.
  Sletting av pant
  17026
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 33.8434% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17309
  01.11.2022
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt sin 35.200 % andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 01.11.2022 og virkningsdato 01.01.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17319
  01.11.2022
  Operatørskapet er overført fra Wintershall Dea Norge AS til OKEA ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 18.10.2022, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Operatørskifte
  17450
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 4,442400 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17476
  23.12.2022
  OKEA ASA pantsetter sin 35.20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000 skriver United States Dollars one hundred and eighty million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 3.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17998
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 35.20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18039
  21.09.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 17476 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 19.9.2023.
  Sletting av pant
  18148
  04.01.2024
  Petrolia NOCO AS pantsetter sin 12.2575% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordsjø AS, agent on behalf of First Secured Lender Loan Agreeement dated 14 May 2020. Pantobligasjon stor NOK 85 000 000, skriver Norwegian kroner eighty-five-million 00/100.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 29.12.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.I forbindelse med registreringer i perioden 28.12.2023-29.12.2023, var Petroleumsregisteret ute av drift og registreringer ble foretatt manuelt utenfor programvaren. Denne registreringen fikk dok.nr. 9012 og er registrert i Petroleumsregisteret 29.12.2023.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18142
  04.01.2024
  Vår Energi ASA har overdratt sin 12.2575 % andel i tillatelsen til Petrolia NOCO AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.12.2023 og virkningsdato 01.01.2023.I forbindelse med registreringer i perioden 28.12.2023-29.12.2023, var Petroleumsregisteret ute av drift og registreringer ble foretatt manuelt utenfor programvaren. Denne registreringen fikk dok.nr. 9006 og er registrert i Petroleumsregisteret 29.12.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse