Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  678 C
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  08.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  25611685
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  9020
  05.03.2015
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  9151
  19.03.2015
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.3.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10354
  28.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsatte sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 18.3.2015 (dok.nr.: 9151) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 18.12.2015.
  Sletting av pant
  10378
  31.12.2015
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt sin 25 % andel av tillatelsen til MOL Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11634
  09.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.3.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 8.2.2017, jf. utvinningstillatelse 678 C pkt. 4b.
  Andre meldinger