Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  018 B
  Gyldig fra dato
  25.08.1995
  Gyldig til dato
  31.12.2048
  NPDID for utvinningstillatelser
  20908
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ConocoPhillips Skandinavia AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  TotalEnergies EP Norge AS
  39.89600
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  35.11200
  Vår Energi ASA
  12.38800
  Sval Energi AS
  7.60400
  Petoro AS
  5.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17262
  19.10.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 7.604 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,050,000,000, skriver One billion fifty million United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17389
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 7.604 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 1 050 000 000, skriver One billion fifty million United States Dollars, 17.10.2022 (dok.nr. 17262). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  775
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 018 B overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  954
  30.09.1997
  Fina Production Licences AS har skiftet navn til Fina Production Licenses AS.
  Andre meldinger
  1162
  23.01.2001
  Fina Production Licenses AS har overdratt en 28,5% andel i tillatelsen til TOTAL Norge A.S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1233
  26.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1250
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA
  Andre meldinger
  1503
  11.06.2001
  Innføring av en direkte statlig andel (SDØE) på 5.00% i tillatelsen fremkommer ved en forholdsmessig reduksjon av de andre deltagernes andeler.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1505
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1659
  17.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  1699
  21.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1890
  12.11.2002
  Phillips Petroleum Company Norway har endret navn til ConocoPhillips Norge.
  Andre meldinger
  2032
  23.06.2003
  Phillips Petroleum Norsk AS har endret navn til Conoco Phillips Skandinavia AS.
  Andre meldinger
  2029
  23.06.2003
  TotalFinaElf Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2281
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2280
  03.02.2004
  Eni Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3098
  06.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3122
  17.10.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3265
  06.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4131
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 0,95% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4805
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12740
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13566
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  16061
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16497
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16769
  10.05.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.4.2022 at konsesjonstiden forlenges til 31.12.2048, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17236
  03.10.2022
  Equinor Energy AS har overdratt sin 7.604 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.09.2022 og virkningsdato 01.01.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17263
  19.10.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 7.604 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12,500,000, skriver Twelve million five hundred thousand United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17262
  19.10.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 7.604 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,050,000,000, skriver One billion fifty million United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17389
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 7.604 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 1 050 000 000, skriver One billion fifty million United States Dollars, 17.10.2022 (dok.nr. 17262). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18086
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 17263 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant